"go outwards" — Słownik kolokacji angielskich

go outwards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź na zewnątrz
  1. go czasownik + outwards przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    And so, as you go from the middle of a snowflake outwards, you're reading its own autobiography about the place it grew up.

    Podobne kolokacje: