"routinely go" — Słownik kolokacji angielskich

routinely go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo pójdź
  1. go czasownik + routinely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Had we caught him with his pants down twice, or did people routinely go naked in the future?

    Podobne kolokacje: