"go hitless" — Słownik kolokacji angielskich

go hitless kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź hitless
  1. go czasownik + hitless przymiotnik
    Silna kolokacja

    In his debut, he went hitless and had four errors.

    Podobne kolokacje: