"go unfulfilled" — Słownik kolokacji angielskich

go unfulfilled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niespełniony
  1. go czasownik + unfulfilled przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    A further claim that they would be back next year to win went unfulfilled.

    Podobne kolokacje: