"go unrepresented" — Słownik kolokacji angielskich

go unrepresented kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niereprezentowany
  1. go czasownik + unrepresented przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Grass-roots civil rights activists, antipoverty crusaders and critics of America's role in Vietnam go unrepresented.

    Podobne kolokacje: