"keep go" — Słownik kolokacji angielskich

keep go kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep going
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać przejdź
  1. keep czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He should have kept going, but she had never called him by his name before.

    Podobne kolokacje: