"stop going" — Słownik kolokacji angielskich

stop going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestań iść
  1. stop czasownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I had to stop going to school after a while.

    Podobne kolokacje: