"gone halfway" — Słownik kolokacji angielskich

gone halfway kolokacja
Popularniejsza odmiana: go halfway
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojść do połowy drogi
  1. go czasownik + halfway przysłówek
    Luźna kolokacja

    He went halfway across the river on his first run.

    Podobne kolokacje: