"instinctively go" — Słownik kolokacji angielskich

instinctively go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instynktownie pójdź
  1. go czasownik + instinctively przysłówek
    Luźna kolokacja

    Joseph went over to him instinctively, as if even the futile gesture of help were in some way still necessary.

    Podobne kolokacje: