"safely gone" — Słownik kolokacji angielskich

safely gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: go safely
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpiecznie przebyty
  1. go czasownik + safely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    So what to say that would get him safely gone?

    Podobne kolokacje: