"return safely" — Słownik kolokacji angielskich

return safely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wróć bezpiecznie
  1. return czasownik + safely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Indeed, I cannot see it through alone so you must return safely to me.

powered by  eTutor logo