BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"quickly return" — Słownik kolokacji angielskich

quickly return kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko wróć
  1. return czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Then all could return quickly to the safety of home.

powered by  eTutor logo