"gone longer" — Słownik kolokacji angielskich

gone longer kolokacja
Popularniejsza odmiana: long gone
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty dłużej
  1. go czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    One had the feeling he would have been happy to go on all night long.

    Podobne kolokacje:

podobne do "gone longer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gone longer" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
idiom