"end up going" — Słownik kolokacji angielskich

end up going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec w górę pójścia
  1. end czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    We ended up going to six or seven of them.

    Podobne kolokacje: