"dare go" — Słownik kolokacji angielskich

dare go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośmiel się iść
  1. dare czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Government just doesn't dare go the limit in challenging a big, financially powerful industry," he said.

    Podobne kolokacje: