"idea to go" — Słownik kolokacji angielskich

idea to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysł by pójść
  1. go czasownik + idea rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I just don't know if it's really such a good idea to go.

    Podobne kolokacje: