"go up several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść pod górę kilka procent
  1. go czasownik + percent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In that period, rates have gone up more than 30 percent.

    Podobne kolokacje: