Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"account for several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto dla kilka procent
  1. account czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Women now account for 60 percent of the population 65 and over.

powered by  eTutor logo