Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"own several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadać kilka procent
  1. own czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Together, they will own 45 percent of the new company.

powered by  eTutor logo