"increase several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost kilka procent
  1. increase czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The number of people 45 to 64 years old increased less than 1 percent from 1980 to 1985.

powered by  eTutor logo