"go without waiting" — Słownik kolokacji angielskich

go without waiting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obądź się bez czekania
  1. wait czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pitino went on, without waiting for the question to be asked.

    Podobne kolokacje: