"try going" — Słownik kolokacji angielskich

try going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj iść
  1. try czasownik + go czasownik
    Silna kolokacja

    At the end of the summer, he tried going back to school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo