"go apart" — Słownik kolokacji angielskich

go apart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź osobno
  1. go czasownik + apart przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He would have to share her life forever or go in misery apart.

    Podobne kolokacje: