Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
2. try going = spróbuj iść try going
3. end up going = koniec w górę pójścia end up going
4. volunteer to go = podejmij się pójścia volunteer to go
5. try to go = spróbuj pójść try to go
6. continue to go = kontynuuj pójście continue to go
7. wait to go = poczekaj by pójść wait to go
8. use to go = użyj by pójść use to go
9. risk going = zaryzykuj pójście risk going
10. offer to go = zaproponuj by pójść offer to go
11. attempt to go = próba pójścia attempt to go
12. continue going = kontynuuj pójście continue going
13. dare to go = ośmiel się pójść dare to go
14. go despite using = pójdź pomimo używania go despite using
15. use go = wykorzystanie przejdź use go
16. go before moving = pójdź przed ruszaniem się go before moving
17. go by using = przejdź obok używania go by using
18. dare go = ośmiel się iść dare go
19. go without waiting = obądź się bez czekania go without waiting
20. finish going = skończ iść finish going
21. delay going = odłóż pójście delay going
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.