"go empty-handed" — Słownik kolokacji angielskich

go empty-handed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejdź z kwitkiem
  1. go czasownik + empty-handed przymiotnik
    Luźna kolokacja

    He could hardly go empty-handed, and the benefits of the move had been pointed out to him often.

    Podobne kolokacje: