Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go up into = iść pod górę do go up into
2. go up in = iść pod górę w go up in
3. go up on = pojedź w górę go up on
4. go out through = wyjdź całkowicie go out through
5. go down for = pójdź siedzieć go down for
6. go together with = przejdź razem z go together with
7. go out in = wychodzić w go out in
8. go out at = wychodzić przy go out at
9. go up by = pojedź w górę go up by
10. go off for = wyjść dla go off for
11. go up from = iść pod górę z go up from
12. go up for = postaw w górę go up for
13. go up at = iść pod górę przy go up at
14. go out onto = wychodzić na go out onto
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.