"intend going" — Słownik kolokacji angielskich

intend going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar iść
  1. intend czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    "You intend going through with your mad plan to resist the Emperor?"

    Podobne kolokacje: