BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121
(2) away, forth, impulsively
Kolokacji: 3
(3) ahead, before
Kolokacji: 2
(4) forward, forwards, onward
Kolokacji: 3
(6) bankrupt, insolvent
Kolokacji: 2
(10) fast, tight
Kolokacji: 2
(12) smoothly, swimmingly
Kolokacji: 2
(14) abroad, overseas, afield
Kolokacji: 3
(16) deep, deeply
Kolokacji: 2
(17) blank, empty, clean, vacant
Kolokacji: 4
(18) hungry, eagerly
Kolokacji: 2
(19) sour, high, rancid, sullenly
Kolokacji: 4
(20) unanswered, unrequited
Kolokacji: 2
(21) unpunished, uncorrected
Kolokacji: 2
(22) extinct, defunct
Kolokacji: 2
(23) numb, dead, meekly
Kolokacji: 3
(24) undetected, unseen, unobserved
Kolokacji: 3
(25) backwards, backward
Kolokacji: 2
(26) blind, blindly
Kolokacji: 2
(29) wrong, seemingly, prematurely
Kolokacji: 3
(30) dry, untouched, stolidly
Kolokacji: 3
(31) gray, senile
Kolokacji: 2
(33) wide, wide-eyed
Kolokacji: 2
(34) cold, limp, stale
Kolokacji: 3
(41) red, white, ashen, livid, pink
Kolokacji: 5
(42) solo, unattended, untended
Kolokacji: 3
(46) private, secretly
Kolokacji: 2
(49) badly, poorly, disastrously
Kolokacji: 3
(50) actually, truly, literally
Kolokacji: 3
(51) right, properly
Kolokacji: 2
(54) eventually, finally
Kolokacji: 2
(55) up, upward, downward
Kolokacji: 3
(56) alone, exclusively
Kolokacji: 3
(57) simply, merely
Kolokacji: 2
(58) suddenly, abruptly, gradually
Kolokacji: 3
(59) better, best
Kolokacji: 2
(60) together
Kolokacji: 2
(61) well, considerably
Kolokacji: 2
(63) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(64) hard, heavily
Kolokacji: 2
(65) generally, specifically
Kolokacji: 2
(66) early, late
Kolokacji: 2
(67) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(71) about, around
Kolokacji: 2
(74) carefully, cautiously, busily
Kolokacji: 3
(75) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(79) native, uncounted
Kolokacji: 2
(82) taut, lax, slack
Kolokacji: 3
(86) close, near
Kolokacji: 2
(88) unsolved, unresolved
Kolokacji: 2
(91) critical, seriously
Kolokacji: 2
(92) peacefully, peaceably
Kolokacji: 2
(94) thither, hither
Kolokacji: 2
(97) downstream, upstream
Kolokacji: 2
(98) beautifully, splendidly
Kolokacji: 2
(99) unarmed, armed, operational
Kolokacji: 3
(100) unquestioned, unchallenged
Kolokacji: 2
(102) calmly, serenely
Kolokacji: 2
(104) unscathed, unharmed, harmlessly
Kolokacji: 3
(105) temporarily, permanently
Kolokacji: 2
(106) northward, northwards
Kolokacji: 2
(107) daily, annually, periodically
Kolokacji: 3
(108) aggressively, offensively
Kolokacji: 2
(110) headlong, headfirst
Kolokacji: 2
(111) mysteriously, unexplained
Kolokacji: 2
1. mysteriously go = w tajemniczy sposób pójdź mysteriously go
2. go unexplained = przejdź niewyjaśniony go unexplained
(112) unmolested, undisturbed
Kolokacji: 2
(113) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(115) cheerfully, hopefully
Kolokacji: 2
(116) co-ed, coeducational
Kolokacji: 2
(117) cheap, commercial
Kolokacji: 2
(118) sadly, tragically
Kolokacji: 2
(119) somewhat, reasonably, pretty
Kolokacji: 3
(120) fallow, unexploited
Kolokacji: 2
(121) uncredited, duly, due
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.