Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go out of = wyjdź go out of
2. go amongst = przejdź wśród go amongst
3. go except for = przejdź oprócz go except for
4. go thanks to = przejdź dzięki go thanks to
5. go on without = pójdź dalej na zewnątrz go on without
6. go around with = pójdź wokół go around with
7. go down by = pojedź w dół go down by
8. go back into = wracać do go back into
9. go regardless of = przejdź niezależnie od go regardless of
10. go out that = wychodzić że go out that
11. go down into = zejść do go down into
12. go nearer = pójdź bliżej go nearer
13. go up despite = iść pod górę pomimo go up despite
14. go next to = przejdź prawie go next to
15. go unlike = przejdź niepodobny go unlike
16. go atop = przejdź na go atop
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.