"prefer go" — Słownik kolokacji angielskich

prefer go kolokacja
Popularniejsza odmiana: prefer going
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć przejdź
  1. prefer czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He prefers to talk around things rather than going at them straight on.

    Podobne kolokacje: