"prefer going" — Słownik kolokacji angielskich

prefer going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wól pójście
  1. prefer czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    He prefers to talk around things rather than going at them straight on.

    Podobne kolokacje: