"will going" — Słownik kolokacji angielskich

will going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej pójścia
  1. will czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So we'll going to a more neutral place, to allow these characters to change and grow.

    Podobne kolokacje: