"decide to go" — Słownik kolokacji angielskich

decide to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się pójść
  1. decide czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    We have just decided to go back on her too.

    Podobne kolokacje: