"resolve to go" — Słownik kolokacji angielskich

resolve to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów pójść
  1. resolve czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a moment of crisis, he resolved to go back to work.

    Podobne kolokacje: