"go before settling" — Słownik kolokacji angielskich

go before settling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź przed uspokajaniem się
  1. settle czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design of this bomber went through several stages before settling on the final configuration.

    Podobne kolokacje: