BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
1. decide go = decydować przejdź decide go
2. decide to go = zdecyduj się pójść decide to go
3. choose to go = postanów pójść choose to go
4. prefer to go = wól pójść prefer to go
5. determined to go = zdecydować się pójść determined to go
6. go before returning = pójdź przed wracaniem go before returning
7. opt to go = zdecyduj się pójść opt to go
8. prefer going = wól pójście prefer going
9. elect to go = postanów pójść elect to go
10. resolve to go = postanów pójść resolve to go
11. go before settling = pójdź przed uspokajaniem się go before settling
12. go toward determining = pójdź w kierunku ustalania go toward determining
13. will going = chciej pójścia will going
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.