Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. go alongside = podejść do burty, przycumować go alongside
3. go out on = pojedź na zewnątrz go out on
4. go out with = pójdź na zewnątrz go out with
5. go up to = pójdź w górę go up to
7. go down on = zajdź go down on
8. go off at = wyjść przy go off at
9. go out for = postaw na zewnątrz go out for
10. go down with = pójdź w dół go down with
11. go off in = wyjść w go off in
13. go out after = wyjdź potem go out after
14. go ahead of = przejdź przed go ahead of
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.