"go out after" — Słownik kolokacji angielskich

go out after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź potem
  1. go czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    If we go out into the dark after him now, he'll probably kill some of us.

    Podobne kolokacje: