"got to go" — Słownik kolokacji angielskich

got to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namówiony by pójść
  1. get czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    In one way or another you've got to go through with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo