ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
1. get going = musieć iść, zbierać się (do wyjścia) get going
2. go go = przejdź przejdź go go
3. go to go = idź do przejdź go to go
4. got to go = namówiony by pójść got to go
5. prepared to go = przygotować się by pójść prepared to go
6. turn to go = odwróć się by pójść turn to go
7. set to go = zadany by pójść set to go
8. come to go = przyjdź pójść come to go
9. go before going = pójdź przed pójściem go before going
10. go onto win = pójdź na zwycięstwo go onto win
11. become to go = stawać się pójść become to go
12. win going = wygraj pójście win going
13. go before joining = pójdź przed dołączaniem go before joining
14. go to go out = idź do wychodzić go to go out
  • He's going to go out and play a lot better game.
  • I'm not going to go out and try to change people.
  • People think if they're going to go out, they want to have a good time.
  • We weren't going to go out and do market research.
  • I'm just going to go out and play center field.
  • We're not going to go out at all then today?
  • Two guys are going to go out after one year.
  • But I'm not going to go out too far for anyone.
  • I'm just going to go out and have a good time.
  • Are you going to go out and look for another job?
15. got to go out = namówiony by wyjść got to go out
16. get up to go = namówiony w górę by pójść get up to go
17. come going = przychodzić idąc come going
18. go with got = iść dostać go with got
19. go before turning = pójdź przed obracaniem się go before turning
20. go before coming = pójdź przed przychodzeniem go before coming
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.