"gone off in" — Słownik kolokacji angielskich

gone off in kolokacja
Popularniejsza odmiana: go off in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść w
  1. go czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    He was old enough to go off on his own in any case.

    Podobne kolokacje: