TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"go into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go into" po angielsku

phrasal verb
 1. zajmować się czymś (zacząć uprawiać zawód)
 2. iść na coś (np. czas, pieniądze na badania)
  A lot of money went into my education. (Na moją edukację poszło dużo pieniędzy.)
 3. wyjaśniać coś
 4. omawiać jakieś zagadnienie
  We won't go into that, you can read about it on our website. (Nie będziemy tego omawiać, możecie o tym przeczytać na naszej stronie internetowej.)
 5. otwierać coś (program albo plik w komputerze)
 6. znaleźć się w czymś (w określonej sytuacji)
 7. uderzyć w coś (np. w drzewo)
 8. dzielić coś, być dzielnikiem czegoś (o liczbie)
 9. przejść w coś (zacząć się poruszać w określony sposób)

"go into" — Słownik kolokacji angielskich

go into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź
 1. go czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But then going into the play's second part, I could feel a turn.

  Podobne kolokacje: