"go off in" — Słownik kolokacji angielskich

go off in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść w
  1. go czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    He was old enough to go off on his own in any case.

    Podobne kolokacje: