"gone down in" — Słownik kolokacji angielskich

gone down in kolokacja
Popularniejsza odmiana: go down in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zejść w
  1. go czasownik + in przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Going down in the line was a risk they all took.

    Podobne kolokacje: