Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go to = idź do go to
3. go through = przejść (zostać uzgodnionym) go through
4. go out = wyjść z domu, wychodzić go out
5. go beyond = wykrocz poza go beyond
6. go down = zmniejszać się go down
7. go off = wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić go off
8. go along = robić na poczekaniu, robić w trakcie go along
9. go up = wzrastać go up
10. go after = ścigaj go after
11. go past = minąć go past
12. go towards = iść w kierunku, skierować się go towards
13. go inside = wpasować się w środek (np. pudełka) go inside
14. go back = wracać, powracać go back
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.