"gone past" — Słownik kolokacji angielskich

gone past kolokacja
Popularniejsza odmiana: go past
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeszłość wejść
  1. go czasownik + past przyimek
    Silna kolokacja

    As I said just now, the world has gone past me.

    Podobne kolokacje: