"gone twice" — Słownik kolokacji angielskich

gone twice kolokacja
Popularniejsza odmiana: go twice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty dwa razy
  1. go czasownik + twice przysłówek
    Luźna kolokacja

    I know a lot of people who never go to the same place twice.

    Podobne kolokacje: