TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"score twice" — Słownik kolokacji angielskich

score twice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdobądź punkt dwa razy
  1. score czasownik + twice przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He later went on to score 50 points twice during the season.