"offer to go" — Słownik kolokacji angielskich

offer to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj by pójść
  1. offer czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    He wanted me to offer to go with him, but I had something else to do.

    Podobne kolokacje: