"wait to go" — Słownik kolokacji angielskich

wait to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczekaj by pójść
  1. wait czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    They were waiting outside the building to go back to work, he added.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo